Koniec sveta v roku 2012?

V roku 2012 teplota zemského jadra, bombardovaného neutrínami zo silného slnečného žiarenia, dramaticky vzrastie. To vyvolá masívne zemetrasenia po celom svete, vrátane silných erupcií v Yelowstonskom kráteri vo Wyomingu. Ako dôsledok sa spustia obrovské tsunami, ktoré zmetú kontinenty. Toto rozsiahle svetové ničenie bolo nedávno vykreslené vo filme „2012“. Ale je niečo z toho pravda? Stanú sa všetky tieto udalosti na konci dlhého mayského kalendára, 21. decembra 2012?

Biblia odpovedá: NIE. Keď Ježiš hovoril o svojom návrate a konci sveta, otvorene svojim poslucháčom povedal: „Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, iba sám Otec.“ (Mat 24,36) Nemohol to povedať jasnejšie. Svet skončí a On sa vráti vo svojom stanovenom čase a ten čas je určený len v Božom kalendári.
V otázke blízkosti konca však nie sme odkázaní na dohady. Ježiš povedal: „Budete počuť vojnový ryk a chýry o bojoch. Hľaďte aby ste sa nestrachovali. Lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami budú hladomory a zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap.“ (Mat 24,6-8) S blížiacim sa príchodom Krista sa budú prírodné a ľuďmi spôsobené katastrofy stupňovať, ale On nepríde, kým evanjelium kráľovstva nebude „hlásené po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ (Mat 24,14)

Ako zvučiaci požiarny alarm nám denné titulky v tlači pripomínajú, že svet sa rozpadá. Nie je to len zopár ľudí, ktorí rozprávajú o našom blížiacom sa konci. Boh však vo svojom veľkom milosrdenstve zhovieva, pretože nechce stratiť ani jedno zo svojich detí. Aj teraz dobrá správa o záchrane obieha našu planétu a pripravuje ľudí na jeho príchod.

Ale otázka zostáva: Ak teda nepoznáme presný čas Kristovho príchodu, tak potom čo by sme mali vedieť? Táto závažná otázka bola zodpovedaná Ježišom takmer pred 2000 rokmi. Pri jeho poslednej rozlúčke, krátko po vzkriesení, jeho učeníci v údive pozorovali, ako vystupuje k oblakom a mizne z ich dohľadu. Nablízku však boli dvaja nebeskí poslovia, ktorí zúfalým nasledovníkom priniesli vzácne zasľúbenie: „Mužovia Galilejskí, prečo tu stojíte a hľadíte na nebo? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde takisto, ako ste ho videli do neba odchádzať.“ (Sk 1,11)

Všimnite si, že tento sľub sa úplne zhoduje s tým, čo Kristus už predtým povedal o svojom príchode. S úžasnou silou rozptýlil akýkoľvek náznak utajenia svojho príchodu. Varoval učeníkov: „Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní kristovia a falošní proroci, a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak by to bolo možné – aj vyvolených… Ak vám teda povedia: Hľa, je na púšti – nevychádzajte! Hľa, je vo vnútorných miestnostiach – neverte! Lebo ako blesk, ktorý vychádza od východu, je viditeľný až na  západe, taký bude aj príchod Syna človeka.“ (Mat 24,23-27)

Na rozdiel od nejakej utajenej operácie, druhý príchod bude neprehliadnuteľnou udalosťou. „Lebo sám Pán zostúpi z neba s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou.“ (1 Tes 4,16) „Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko.“ (Zj 1,7) Každé oko bude uprene hľadieť na toto veľkolepé vyvrcholenie – nebude potrebný internetový portál Tweeter ani mimoriadne spravodajské vysielanie. Tieto okolnosti Kristovho príchodu sú dôležité, pretože 2 Tes 2,9 nám odhaľuje, že sám Satan sa osobne ako oslnivá bytosť svetla pokúsi podviesť svet zinscenovaním druhého príchodu. Viac sa o tejto téme môžete dočítať v knihe „Z tieňa do slávy“ na www.adventorion.sk.

Čo to ale znamená pre teba? Napokon, načo sú tieto fakty dobré, ak nie si na túto udalosť pripravený? Aby si porozumel, čo to znamená byť pripravený, potrebuješ si uvedomiť, že druhý príchod môže byť dobrou správou! Nie je žiaden dôvod, aby si sa bál konca sveta, keď si na Kristovej strane. Zj 6,14-17 opisuje, ako mnohí ľudia budú v strachu utekať a ako budú zničení, keď sa Kristus vráti druhýkrát, pretože sa rozhodli nenávidieť krutú pravdu o svojom hriešnom stave a milovať utešujúce a nebiblické klamstvá, ktoré im hovoria, že budú zachránení vo svojich hriechoch. Boh hovorí: „Či azda mám záľubu v smrti bezbožného? … Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto zomiera – hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa teda a žite!“ (Ez 18,23.32) Keď svet napokon skončí a zlí ľudia budú zničení, Pán im jednoducho dá len to, čo sami chceli. Prísl 8,36 to vyjadruje takto: „…ten, kto hreší proti mne, škodí sám sebe; všetci, ktorí ma nenávidia, milujú smrť.“

Aby sme boli pripravení na koniec sveta a návrat Krista, musíme najprv porozumieť nášmu skutočnému stavu. Biblia učí, že koreňom každého hriechu je sebectvo. Väčšina ľudí si myslí, že sú dobrí, ale úprimný pohľad do Božieho slova odkrýva opak. Dokonca aj naše láskavé skutky môžu byť vykonané zo sebeckých pohnútok. To, čo potrebujeme, je: po prvé, Kristove odpustenie, a po druhé, nové nesebecké srdce. Toto odpustenie môžeme získať jedine od Ježiša, ak ho o to prosíme v modlitbe. Nové srdce je nám dané skrze Ducha Svätého, keď hľadáme Boha v jeho Slove (1 Pet 1,23).

Kristus túži, aby všetci boli s ním v jeho nebeskom kráľovstve, keď sa vráti (2 Pet 3,9). V skutočnosti Biblia učí, že pri jeho opätovnom návrate naši priatelia a milovaní, ktorí zomreli v Ježišovi, budú vzkriesení k večnému životu! „Sám Pán zostúpi z neba… a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my, ktorí budeme nažive a zostaneme, budeme spolu s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami.“ (1 Tes 4,16-18)

Dlhý mayský kalendár – s jeho precíznou kalkuláciou pozícií nebeských telies v rozpätí viac ako 5000 rokov – je neobyčajným ľudským úspechom. Avšak Biblia hovorí, že Boh umiestnil planéty a hviezdy na ich dráhy a určil ich pohyb – teda nie hviezdy určujú jeho príchod. Ak sme bezpečne „skrytí“ v Ježišovi, nemusíme sa obávať toho, čo sa stane 21. decembra 2012 – alebo v akýkoľvek iný deň.

M

Hello. How are you?

SAMPLE POPUP

Built with Divi Builder.

Email Address

your@gmail.com

OUR OFFICE

101 Mark Boulevard St,
10040, New York,
United States.