Tagalo

Welcome to the GLOW website. We are glad that you received some of our literature. Our goal is to interest people in searching God’s word, the Bible. Please feel free to select some of the following services that we offer:

Literature

T1

Pakikipag-usap Sa Dios

Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Dios na parang sa isang kaibigan. Hindi ito kailangan para ipaalam sa Dios kung sino tayo, kundi para tayo ay bigyan ng lakas na tanggapin Siya. Hindi nito ibinababa ang Dios sa atin, kundi itinataas tayo nito sa Kanya. Noong si Hesus ay nandito pa sa ibabaw ng lupa, tinuruan niya ang kanyang mga alagad kung paano manalangin. Kanyang pinatnubayan sila na ipaalam ang kanilang mga pangaraw-araw na pangangailangan…

T3

Ang Pangakong Kapayapaan

Ang kapayapaan ang iyong kailangan — Kapatawaran ng langit, kapayapaan at pag-ibig sa loob ng kaluluwa. Hindi ito mabibili ng salapi, hindi makukuha ng karunungan, ni maabot ng ano mang katalinuhan; hindi ka rin makaaasa na makukuha mo ito sa iyong sariling pagpupursige. Subali’t ito ay ibinibigay sa iyo ng Dios bilang regalo, na “walang bayad at halaga” (Isaias 55:1). Ito ay sa iyo kung iaabot mo lamang ang iyong kamay at dadakmain. Ang sabi ng Panginoon “bagaman ang…

T2

Ang Tahimik na Katotohanan ng Kamatayan

Noong ika-25 ng  Hunyo, taong 2009,  nagulat ang boong mundo sa hindi napapanahong pagkamatay ni Michael Jackson.  Sa huling parangal na ginawa para sa kaniya sa Staples Center ng Los Angeles noong ika-7 ng  Hulyo, ng nasabing taon, ang artistang si Brooke Shields ay may tapang na inaliw ang mga taga hanga ng hari ng pop, ng kaniyang sabihing, “dapat tayong tumingin sa itaas na kinalalagyan niya.” Saan ba nagtungo si Michael Jackson pagkatapos na siya ay namatay?

T51

Balik sa Kapahingahan

Dating kaugalian ng mga istasyon ng telebisyon na tumugtog ng Pambansang Awit at tapusin na ang pagbobroadkast pagdating ng hating-gabi. Nawala na ito. Sa ngayong mga panahon, ang madaling araw ay puno ng mga palatuntunan. Sinomang gising sa mga oras na ito ay maaaring ibagsak ng walang katapusang mga balita, mga ulat sa panahon, at mga infomersiyal na sukdulang nagbebenta ng mga gadyet na hindi mo akalaing kailangan mo pala. Kahit na sa …

Screen-Shot-2012-06-15-at-1.33.31-AM

Nasaan Ang Dios Kapag Ako’y Nagdurusa?

Ang araw ay nagsimula na. Ito ay kahit na anumang araw. Nagumpisa ng magmaneho at tumahak sa kabayanan ang sambahayan ng lima. Biglaan ang banggaan. Nagkahiwahiwalay ang napinsalang mga graba, plastik, at laman ng mga tao. Tatlo ang patay at dalawa ang malubhang nasaktan. Subalit ang lasing na tsuper na matuling nagpatakbo ng trak na bumangga sa,..

War-in-Heaven-Cover

Digmaan sa Langit

Alam mo ba na ang pinakaunang nakatalang digmaan kailanman ay nangyari sa isang lugar na di inaasahan? Ang Biblia ay nagsasaad na “nagkaroon ng digmaan sa langit: Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. at ang dragon kasama ng kanyang mga anghel ay nakipaglaban ngunit hindi sila nanaig, ni nasumpungan pa man ang kanilang lugar sa langit. Paano nagsimula ang pagbabaka na ito, at dahil sa ano? Ang kasagutan sa mga tanong na ito ay …

Twilight-Trick-or-Truth-Cover

Takipsilim: Ito Ba Ay Isang Kasaysayan Lamang?

“Ako ang pinakamapanganib na maninila dito sa daigdig. Ang lahat ng patungkol sa akin ay aakitin kang pumasok… Pinanukala ako para pumatay… Ninanais kong patayin ka. Hindi ko kailan man ginustong labis ang dugo ng tao sa aking buhay… Ang iyong samyo ay parang gamot sa akin. Ikaw ay tulad ng aking personal na klase ng heroina.” Ganito ang sabi ng guwapong  bampira na si Edward Cullen, sa kaniyang parang tinamaan…

Steps-to-Health-Cover

Mga Hakbang sa Kalusugan

Ang pagiging malusog ay hindi lamang nangangahulugan na walang sakit. Ang mabuting kalusugan ay pamumuhay na may lubos na potensyal – maging pangkatawan, pangkaisipan, pangkaibigan, at pangespirituawal. Tinatawag ito ng Biblia na “masaganang buhay” (tignan ang Juan 10:10), at ito ang eksaktong nais ng Dios na magkaroon tayo. Kanyang sinabi, “Minamahal, idinadalangin ko na masaya mong tamasahin ang mabuting kalusugan at ang …

Intelligent-Faith-Cover

Isang Intelihenteng Pananampalataya?

Si Joel at Mark ay dalawang magkaibigan na mayroong tunay na magkaibang paniwala. Si Joel ay naniniwala sa Dios bilang pinakamakapangyarihang Hari na Siyang lumalang ng lahat ng bagay dito sa mundo. Si Mark ay isang taos-pusong ateista na hinahamak ang relihiyon at may pag-iisip na ang buong mundo – kasama na ang kanyang sarili – ay dumating dito sa pamamagitan ng hindi sinasadyang pangyayari ng byolohiko. “Paano mo alam na ang Dios ay…

Cover-Tornado-Front

Mga Sakuna Ng Kalikasan

Marahil napansin mo, na ang ating Planeta ay parang pinaghihiwalay sa kanyang batayan sa mga araw na ito. Halos bawa’t linggo ay nakakarinig tayo ng mga bagong ulat na mayroong isa pang lindol, sunog, baha, o buhawi na sumasaklaw sa libo-libo, o sampung libo-libo, o kahit na daan-daang libo, patungo sa loob ng malamig na pagkakahawak ng kamatayan hanggang sa kabilang-buhay. Ito ay nagbibigay ng dalamhati sa ating mga puso. “Ang kaguluhan ng …