Apelul telefonic – apelul pe care toată lumea îl aștepta și de care toată lumea se temea – a sosit la 2:00 dimineața. „Avem o inimă pentru Brody*,” a spus vocea. Cu toții sperau să primească acest apel pentru că Brody, în vârstă de 12 ani, fusese multă vreme pe lista de așteptare pentru o inimă nouă și, dacă ar mai fi așteptat, în curând starea lui s-ar fi deteriorat până la punctul în care el nu ar mai fi fost considerat un candidat potrivit pentru un transplant de inimă. În momentul în care s-ar fi întâmplat asta, ar fi fost îndepărtat de pe listă, pierzând astfel ultima lui șansă. Dar în această zi, Brody și familia lui erau pe cale să primească un dar incredibil – darul unei inimi noi, cadoul unei vieți noi.

Biblia ne spune că suntem toţi într-o situație mai disperată decât cea a lui Brody, pentru că nu doar viața aceasta este în joc. Noi am dobândit moarte veșnică – „Fiindcă plata păcatului este moartea” (Romani 6:23) și „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23) Când înțelegem ultimul verset în limba originală, realizăm cât de disperată este condiția noastră. Cuvintele grecești

pentru „sunt lipsiți” indică o acțiune continuă, noi continuăm să ducem lipsă. Păcatul nu ține doar de acțiuni trecute, ci de o stare a noastră perpetuă de existență.

În vremuri bune este ușor să ne convingem că nu este așa. Că noi chiar suntem oameni buni – nu perfecți, atenţie – dar nu chiar răi. Și apoi vecinul nostru este promovat și primește o mărire de salariu la care speram noi sau își cumpără o mașină nouă și descoperim invidie în inima noastră. Sau vedem un model încântător ori o actriță și ne minunăm . . . să spunem doar că pofta își face prezența simțită. Poate o mașină ne taie calea în trafic, și descoperim un nivel de enervare care ne surprinde. Cu cât ne examinăm mai sincer viața, cu atât vedem mai mult că degradarea noastră e adevărată.

Așa cum un tânăr ateist și profesor la Oxford își descria experiența : „Pentru prima dată m-am examinat pe mine însumi cu un scop practic serios. Acolo am găsit ceea ce mă îngrozea; o grădină zoologică de pofte, un balamuc de ambiții, o pepinieră de frici, un harem de sentimente de ură dezmierdate. Numele meu era legiune.” (C.S. Lewis, Surprins de bucurie) Tot acest păcat, ni se spune, pornește din inimile noastre păcătoase. „Omul

bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.” (Luca 6:45) Într-adevăr, inimile noastre păcătoase sunt chiar cele care ascund adevărata păcătoșenie de noi, pentru că„Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea.” (Ieremia 17:9)

Asfel noi aflăm că, la fel ca în cazul lui Brody, inimile noastre sunt sursa problemei. Nu ne vom face mai bine. Niciun regim sau tratament ne va ajuta, inimile noastre defecte trebuie inlocuite sau vom muri. Brody a avut nevoie să fie înscris pe o listă și să aștepte. Nici o sumă de bani nu putea să cumpere ceea ce el avea nevoie. Dacă nimeni nu i-ar fi oferit o inimă, el ar fi murit.

Cazul nostru este similar, dar Biblia are vești minunate pentru noi, toți cei care suntem în această situație disperată. Ne spune că un asfel de cadou este disponibil: „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.” (Ezechiel 36:26)

Chiar mai bine, nu există listă de așteptare, această înlocuire a inimii este disponibilă imediat, și odată ce ne înlocuiește propria noastră inimă, nu doar că vom continua să trăim, ci ne vom bucura de

o altă calitate a vieții.

Cu toţii au fost înspăimântaţi de apelul primit, pentru că procedura de transplant implica riscuri serioase. Înainte ca inima sănătoasă să fie implantată, propria lui inimă trebuia să fie îndepărtată. Odată începută operația, nu mai era cale de întoarcere. Cu aceste gânduri stăruind în mintea lor, Bill și Jill s-au trezit în întunericul dinaintea zorilor să se pregătească pentru călătoria decisivă către spital. Odată ajunși acolo, ei l-au văzut pe fiul lor îndepărtându-se de ei, aşezat pe o targă.

Noi, de asemenea, trebuie să trecem printr-un fel de moarte, înainte de toate. La fel cum Brody a trebuit să îi lase pe chirurgi să îi înlăture propria lui inimă înainte de transplant, așa trebuie și noi să renunțăm la inima noastră naturală. Trebuie să recunoaștem că avem nevoie de mai mult decât de mici îmbunătățiri pe alocuri, mai mult decât o ajustare minoră sau o corectare – avem nevoie de o operație radicală. Nimic mai puțin nu va funcționa.

Acest risc înspăimântător a fost motivul pentru care Brody și părinții săi se temeau de apelul telefonic care îi anunța că o inimă a devenit disponibilă. Si chiar dacă părinții lui Brody s-au bucurat de oportunitatea unei vieți mai bune pentru fiul lor, o altă realitate, mai sumbră şi-a făcut loc. Ei şi-au dat seama că același eveniment care lor le-a dat o nouă speranță, a spulberat speranțele unei alte familii. Șansa la viață a lui Brody a fost prețul vieții unei alte persoane.

Şansa noastră la un transplant de inimă spirituală, pentru salvarea din păcat, pentru o viață mai bună aici și acum și o viață eternă în continuarea acestei vieți vine şi ea cu prețul unei vieți. „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8) Observă, Hristos a murit pentru noi nu atunci când„meritam”sau când „ascultam de legea lui Dumnezeu cu desăvârșire,” sau chiar când „am devenit conștienți de nevoia noastră,” ci „pe când eram noi încă păcătoşi.”

Inima lui Brody nu putea decât să ajungă într-o stare din ce în ce mai rea fără un transplant. Nevoia lui disperată l-a făcut eligibil. Și el a fost nevoit să depindă de o anumită persoană, de undeva, care să-i ofere în dar o inimă sănătoasă. Nu erau disponibile inimi de vânzare, și dacă ar fi fost, el și familia lui nu și-ar fi permis una. Încă o dată, situaţia se aplică şi în cazul mântuirii: „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată

al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23) Astfel, descoperim că tocmai versetul care ne avertizează că am dobândit moartea ne anunță şi remediul ca un cadou.

Cel mai mare, cel mai valoros cadou din întreaga eternitate. Nu e nevoie să fim înscriși pe o listă, nu e nevoie să așteptăm. Îl avem aici și acum, pur și simplu cerându-l. Am văzut pașii. Se rezolvă pur și simplu recunoscându-ți nevoia, mărturisind că ai nevoie de o inimă nouă și cerându-i lui Dumnezeu să ți-o dea. Nu există vreo formulă magică, nici cuvinte prestabilite. Doar cere.

Brody a trecut prin procedurile de tranplant cu veselie. Nu doar că avea o inimă nouă, acum avea o viață nouă. Dar el trebuia să învețe cum să trăiască acea nouă viață. Când primim o inimă nouă, şi noi trebuie să învățăm cum să trăim o viață nouă. Dumnezeu a oferit biserica, o comunitate a celor care au primit o inimă nouă, pentru a ne ajuta să trăim acea viață nouă. Poți găsi ajutor în a căuta o inimă nouă și a localiza o biserică, intrând pe site- ul www.glowonline.org Bucură-te de DARul primit!

A Gift for You Cover Sized