„Jsem nejnebezpečnější predátor na světě. Vším tě přitahuji… Jsem předurčen, abych zabíjel… Chtěl jsem tě zabít. Ještě nikdy v mém životě jsem tolik netoužil po lidské krvi… Tvá vůně je pro mě jako droga. Jsi jako moje osobní značka heroinu.“

To jsou slova pohledného upíra Edwarda Cullena, která říká své 17leté přítelkyni Belle Swan v trháku s názvem Twilight sága – Stmívání. O čem vlastně sága Twilight je? Vždyť přece upíři jsou pouze fikce, anebo ne?

 

Jak to začalo?

Všechno to začalo jedné tmavé noci – 1. června 2003. Tehdy měla prakticky neznámá arizonská matka v domácnosti jménem Stephenie Meyerová tajemný sen. Na svojí oficiální internetové stránce popisuje: „Probudila jsem se (2. června) z velmi živého snu. V tom snu spolu dvě osoby velmi naléhavě hovořily kdesi na louce. Jedna z nich byla průměrná, obyčejná dívka. Druhou osobou byl neskutečně krásný, přitažlivý muž – upír. Probírali těžkosti plynoucí ze skutečnosti, že se do sebe zamilovali, avšak upíra obzvlášť přitahovala vůně její krve a měl problém se ovládat, aby ji okamžitě nezabil.“*

Ten sen byl tak přesvědčivý, že když se Meyerová probudila, okamžitě se dala do psaní. V relativně krátké době, k překvapení příslušníků rodiny, jí poutavý rukopis zajistil lukrativní vydavatelskou smlouvu (dnes je velmi bohatá) na čtyři rozsáhlé upírsko-romantické romány (Twilight sága). O každé knize byl dokonce natočený film. Twilight je velmi žádaný. Více než Harry Potter. Vždyť všechno vypadá tak tajemné a nadpřirozené, nebo snad ne?

Je možné, že v zákulisí pracují neviditelné síly? Při bližším zkoumání zjišťujeme něco děsivého. Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, nespočetné množství mladých lidí začalo být fascinováno upírskými romány a filmy. A nejen to. Velmi prudce u nich stoupá zájem o pití skutečné krve. Zkuste si na internetu vyhledat zprávu „Night Neighbors“ s podtitulkem „členové americké upírské subkultury žijí možná přímo vedle vás“, kterou přednesl Sean Hannity na Fox News, nebo příběh z ABC News nazvaný „Skutečně živí upíři: Kdo jsou?“ Budete se divit, co objevíte. Mezi lidmi se rozšiřuje skutečný upírismus a lidé experimentují s pitím krve. Je to nebezpečný trend.

 

Starověké varování

Víte, co říká Bible o požívání krve? Za prvé, tato praktika je jednoznačně zakázána (Leviticus 17,10; Skutky 15,20). Za druhé, váže se k mystickému světu okultismu. Bůh varoval svůj starověký lid: „Nejezte nic s krví. Nevěštěte a nezabývejte se hadačstvím“ (Lv 19,26). „Hadačství“ je okultní praktika. Požívání krve a okultismus jsou vzájemně úzce propojeny. V biblických časech ti, kteří pili krev, často praktikovali čarodějnictví a totéž propojení existuje dodnes. Sága Twilight nám představuje Edwarda Cullena, který má nadpřirozené schopnosti – umí číst myšlenky, a dokonce je členem „Olympic Coven“ (Olympijské setkávání čarodějnic či upírů – pozn. překladatele). „Coven“ je čarodějnický výraz. Je to starý známý příběh.

Jakmile se člověk zahloubá do posvátných stránek Bible, vynoří se z nich pravda o veliké válce. Pro většinu neznámý, neviditelný boj i dnes zuří mezi Bohem a padlým andělem Luciferem. Jádrem toho všeho je zpráva o krvi. Téměř před dvěma tisíci lety, v osudný čtvrteční večer, muž jménem Ježíš Kristus podával šťávu z vytlačeného hroznu svým učedníkům v malé místnosti v Jeruzalémě. On jediný rozuměl plnému významu sladkého elixíru: „Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů“ (Matouš 26,28). Ježíš nepodával skutečnou lidskou krev, ale hroznovou šťávu, která představovala jeho blížící se oběť za hříchy tohoto světa.

Následujícího dne byl mrtvý. Ukřižovali jej mezi dvěma zločinci. Jak visel na kříži, jeho krev, kapka za kapkou, smáčela trám nesoucí jeho zbičované tělo. Co to všechno znamená? Bible tuto záhadu vysvětluje: „Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem“ (1. Korintským 15,3). Poslední kniha Bible identifikuje ty, kteří porazí neviditelného nepřítele. Nepřehlédněte to: „Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt“ (Zjevení 12,11). To znamená, že my „hříšníci“ (kteří jsme porušili Boží zákon) můžeme přece jen vstoupit do nebe díky oběti Ježíše Krista, který je Božím Synem, a díky zásluhám jeho krve, kterou prolil na kříži. Ďábel to ví, a proto nenávidí Kristovu krev. Proto dal Stephanii Meyerové ten sen a proto fascinuje naši generaci čarodějnictvím, upírismem, ba dokonce skutečným pitím krve. Cokoliv, co má odlákat hříšníky od krve Ježíše Krista, je jeho lstivým našeptáváním. Při pohledu na hvězdnou popularitu Twilightu se zdá, že je jeho strategie úspěšná.

 

Transfuze krve

Přitažlivost Twilightu je dvojnásobná. Za prvé, je to poutavý příběh o upírech a vlkodlacích; za druhé, je to srdcervoucí příběh lásky o Edwardovi a Belle. V knize Roberta Colemana Napsáno v krvi (orig. Written in blood) mladý chlapec jménem Johnny překonal smrtelnou chorobu. Také jeho malá sestra Mary dostala tuto chorobu, avšak na rozdíl od svého bratra pomalu umírala. „Potřebuje transfuzi krve, jinak zemře,“ řekl lékař rodičům, „…a Johnnyho krev je nejlepší, protože tuto chorobu již prodělal.“ Po těch slovech se oči všech obrátily k chlapci. „Daruješ Mary svoji krev?“ zeptali se ho rodiče se slzami v očích. Johnny váhal. Jeho spodní ret se zachvěl. „Jistě,“ zašeptal po chvíli, „je to moje sestra.“

Na operačním sále leželi Johnny a Mary vedle sebe na oddělených postelích. Johnnyho tělo bylo zdravé, zatímco Mary byla bledá a slabá. Když se jejich oči střetly, chlapec se jen pousmál. Hadičky byly zapojené, jehla vpíchnuta do Johnnyho ruky a červená tekutina začala protékat úzkou kanylou. Jakmile transfuze skončila, Johnny přerušil ticho a s chvějícím se hlasem se zeptal doktora: „Kdy zemřu?“ Až tehdy doktor pochopil, proč se jeho dětské rty třásly, když souhlasil s dárcovstvím. Myslel si, že musí pro záchranu sestry obětovat svůj život. I přesto s tím souhlasil, Miloval ji a darování vlastní krve toho bylo největším důkazem.

 

Tvoje volba

Milý čtenáři, dnes chce získat tvoje srdce někdo jiný. Jmenuje se Ježíš Kristus. Upíři krev berou, ale On vylil svou krev za tebe. Po třech dnech vstal z mrtvých. Věř mi, jeho láska je lepší než ta upíří, včetně té Edwardovy. Jedině jeho krev dokáže zachránit naše duše. Je čas litovat svých hříchů a důvěřovat Ježíši Kristu (Skutky 20,21). V těchto posledních dnech, krátce před Ježíšovým návratem (Jan 14,3), nedovol Luciferovi odklonit tvoje srdce k nesprávné krvi.

 

*http://www.stepheniemeyer.com/twilight.html

Twilight_Czech