Timpurile în care trăim sunt diferite de tot ce am văzut până acum. Liderii țării noastre, oamenii de afaceri, persoanele care au poziții de încredere și autoritate, toți privesc la starea țării noastre și a lumii, în general, și se întreabă ce urmează. Toată lumea se uită la primele pagini ale ziarelor. Ei observă starea tulburată a societății și a relațiilor externe și privesc cum dezastrele naturale distrug cămine și orașe, de la cei mai săraci oameni la cei mai înstăriți. Bat în retragere văzând știrile care arată decăderea morală. Le este evidentă tensiunea care înconjoară tot ceea ce vedem astăzi și par să înțeleagă că lucruri mari sunt gata să se întâmple, lucruri care vor schimba cursul istoriei. Oamenii vor să știe: am ajuns oare la sfârșit?

Întodeauna pare să se nască o teorie nouă despre când sau cum se va sfârși lumea. În pragul noului mileniu, oamenii spuneau că lumea se va sfârși în anul 2000. E evident că nu s-a întâmplat acest lucru. În anul 2012, oamenii și-au pus aceeași problemă, privind înspre calendarul maiaș. Sunt multe teorii, dar niciodată nu a existat o carte mai de încredere la care să mergi pentru a găsi profeții corecte, o carte cum este Biblia.

 

Profețiile în Biblie

Sunt sute de profeții în Biblie care și-au găsit deja împlinirea. Egiptenii din antichitate au aflat înainte despre cei șapte ani de prosperitate, urmați de șapte ani de foamete extremă în Geneza 41. Poporul Israel a descoperit în Ieremia 25 că din cauza necredinței lor, vor fi duși în robie de către Babilon. Când acest lucru s-a întâmplat, împăratul care i-a luat în robie a avut un vis, pe care îl găsim în Daniel 2, vis care prezenta o profeție despre succesiunea împărățiilor lumii, din timpul lui până la sfârșit.

Printre cele mai precise profeții ale Bibliei sunt cele cu privire la Isus. În Daniel 9:25-27, putem citi despre momentul în care Isus avea să fie botezat și când urma să moară. Alte texte, precum Isaia 53:7 și Psalmi 22:7-8 prezic diferite aspecte ale vieții lui Isus.

 

Biblia și profețiile despre timpul sfârșitului

Deși putem vedea multe tipuri de profeții în Biblie, una dintre cele mai des întâlnite este profeția apocaliptică sau profeția despre sfârșitul lumii. Sunt două cărți care vorbesc în principal despre acest tip de profeție: cartea Daniel, în Vechiul Testament și cartea Apocalipsei, în Noul Testament. De fapt, în Noul Testament, o dată la fiecare 25 de versete se menționează despre a

doua venire a lui Isus Hristos.
Pe cât de mult comunică despre sfârșitul

lumii și despre a doua venire a lui Isus, Biblia nu ne spune când va avea loc în mod specific. „Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” (Matei 24:36) „Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ…” (2 Petru 3:10) Dar totuși, Biblia ne oferă câteva indicații pentru a vedea când venirea începe să fie aproape. „Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie” (Matei 24:6). „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.” (Luca 21:25-27)

Biblia ne dă aici niște repere pentru a vedea când ne apropiem de sfârșit. Vor fi dezastre naturale și războaie, iar oamenilor le va fi frică de ce va urma să se întâmple. Dar asta nu e tot ce se spune despre sfârșit. Matei 24:24 ne avertizează: „Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” Deci, conform Bibliei, sfârşitul va

însemna mai mult decât distrugere fizică și haos; acelaşi lucru se va întâmpla și pe plan spiritual.

Scopul lui Satana este să înșele pe oricine poate – el nu face diferențe între cei care merg la biserică și cei care nu merg. Nu-i pasă dacă te numești ateu, creștin, budist sau hindus. Poți pretinde că faci parte din orice religie vrei. De fapt, lui îi place dacă tu mergi la biserică și nu trăiești ceea ce înveți. Dacă studiezi îndeaproape întâmplările din Biblie, vei observa că oamenii care susțin că îl urmează pe Dumnezeu, dar nu fac ceea ce spune El, primesc aceeași pedeapsă ca și cei care refuză să-l cunoască pe Dumnezeu. „Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.” (1 Ioan 2:3)

 

Cum să fii pregătit pentru sfârșit

Trebuie să punem următoarea întrebare: „Cum voi putea fi pregătit pentru sfârșitul timpului?”. Biblia ne oferă mai multe îndrumări despre cum să fii pregătit. Dacă le urmăm cu toată inima, putem fi siguri că vom fi gata când Isus vine din nou.

Să nu crezi că ești imun. Isus ne avertizează în repetate rânduri în versetele din Matei 24 pentru a nu fi înșelați. Dacă nu ar fi într-adevăr posibil, probabil că El nu ar fi pus accentul pe acest lucru. Sfârșitul lumii va fi dur. Daniel 12:1 ne spune:„căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta.” Nu va fi ușor, dar Biblia ne dă speranță. „Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” (Matei 24:13) „Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:21) Cum știm că nu suntem înșelați? „La lege și la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.” (Isaia 8:20)

Predă-I întreaga ta viață lui Isus. Nu doar părţi din ea, pe alocuri. Dumnezeu poate ierta doar păcatele pe care le mărturisești și pe care I le dai Lui. Iată un lucru pe care Satana îl iubește – când oamenii spun că îi aparțin lui Dumnezeu și continuă să trăiască așa cum vor ei. De asemenea, nu ar trebui să plasăm evenimentul acesta undeva în viitor. „Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.” (Marcu 13:33) Fii pregătit pentru venirea lui Isus oricând. Nu te amăgi singur gândindu-te că va veni peste 20 de ani, nici măcar peste trei. Nimeni nu știe – deci fii gata acum.

Spune-le prietenilor tăi. Un alt eveniment va avea loc înainte de a veni sfârșitul: toți vor alege pe cine să slujească. Matei 24:14

spune: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” În timpul sfârșitului vor exista doar două grupe de oameni: cei care îi slujesc lui Dumnezeu și sunt gata să-L vadă venind pe nori în glorie (Isaia 25:9), și cei care sunt distruși de slava venirii Sale (Apocalipsa 6:16-17).

Există doar două opțiuni și pentru tine. Acceptă invitația gratuita a lui Isus și trăiește-ți viața pentru El, sau trăiește-ți viața satisfăcându- ți plăcerile proprii – și vei afla la final că nu se merită să plătești cu viața ta veșnică. Sfârșitul lumii – acestea nu sunt vorbe în vânt: sfârşitul este aproape, și va fi greu. Tu ce alegi?

End of the World v2 c4 Cover