Koniec świata?

Czasy, w których żyjemy, znacznie różnią się od wszystkich poprzednich wieków. Przywódcy państw, biznesmeni, ludzie cieszący się zaufaniem i autorytetem patrzą na stan naszego narodu oraz całego świata i zastanawiają się, co będzie dalej. Wszyscy śledzą nagłówki gazet. Patrzą na niepewny stan społeczeństwa i stosunków międzynarodowych. Widzą, jak klęski żywiołowe niszczą domy i miasta – zarówno te najbiedniejsze, jak i najbogatsze. Wzdragają się na widok upadku moralności ukazywanego w wiadomościach. Widzą jak wzrasta intensywność tych wydarzeń i zdają się rozumieć, że już niedługo stanie się coś wielkiego – coś, co zmieni bieg historii. Ludzie chcą wiedzieć, czy teraz nadejdzie koniec?

Wydaje się, że ciągle pojawiają się jakieś nowe pomysły na temat tego, kiedy i jak nastąpi koniec świata. Jeszcze niedawno ludzie mówili, że będzie to w 2000 roku. Jak widać, tak się nie stało. Teraz ludzie mówią o roku 2012. Stworzono wiele teorii, ale jeśli chodzi o niezawodność przepowiedni, nie ma bardziej wiarygodnego źródła, do którego możemy sięgnąć, niż Biblia.

Proroctwa biblijne

W Biblii znajdujemy setki proroctw, które już się wypełniły. W 41 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że starożytni Egipcjanie dowiedzieli się przed czasem o siedmiu latach urodzaju, po których miało nastąpić siedem lat posuchy. 25 rozdział Księgi Jeremiasza mówi o tym, że Bóg oznajmił Izraelitom, iż przez swoją niewierność zostaną uprowadzeni do niewoli babilońskiej. Kiedy to się stało, król, który ich uprowadził, miał sen, opisany w 2 rozdziale Księgi Daniela – było to proroctwo ukazujące następujące po sobie światowe imperia od jego czasów aż do końca świata.

Jednymi z najbardziej dokładnych proroctw Biblii są te, które wskazywały na Jezusa. W Księdze Daniela 9,25‑27 możemy przeczytać o tym, kiedy dokładnie Jezus miał się narodzić i umrzeć. Inne teksty, takie jak Księga Izajasza 53,7 czy Psalm 22,7‑8, przepowiadały różne aspekty życia Jezusa.

Biblia i proroctwa o czasach końca

Chociaż w Biblii znajdujemy różne rodzaje proroctw, najbardziej rozpowszechnione są te, które dotyczą czasów końca, czyli proroctwa apokaliptyczne. Są dwie księgi, które w większości zawierają właśnie takie proroctwa: starotestamentowa Księga Daniela i nowotestamentowa Apokalipsa Jana. 1 na 25 wersetów w samym Nowym Testamencie wspomina o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa.

I chociaż Biblia tak dużo mówi o końcu świata i powtórnym przyjściu Jezusa, nie określa, kiedy dokładnie to nastąpi. „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec” (Mt 24,36). „Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański (…)” (2 P 3,10). Pismo Święte daje nam jednak pewne wskazówki, które mają nam pokazać, że to wydarzenie jest już blisko. „Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych” (Mt 24,6). „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą” (Łk 21,25-27).

W tym miejscu Biblia daje nam drogowskazy, po których możemy rozpoznać, że zbliżamy się do końca. Będą miały miejsce klęski żywiołowe i wojny, a ludzie będą bali się tego, co przyniesie przyszłość. To jednak nie wszystko, co Biblia mówi na temat końca. W Ewangelii Mateusza 24,24 czytamy ostrzeżenie: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych”. A więc według Biblii przy końcu będzie miało miejsce coś więcej niż tylko fizyczne zniszczenia i chaos. To samo będzie dotyczyło rzeczywistości duchowej.

Celem szatana jest zwieść każdego, kto tylko na to pozwoli, i nie ma dla niego znaczenia, czy ta osoba chodzi do kościoła, czy też nie. Nie obchodzi go, czy nazywasz się ateistą, chrześcijaninem, buddystą czy jeszcze kimś innym. Właściwie, nawet podoba mu się sytuacja, kiedy chodzisz do kościoła, ale nie żyjesz zgodnie z tym, czego się tam uczysz. Jeżeli przyjrzysz się dokładniej historiom biblijnym, to zauważysz, iż ludzie, którzy twierdzili, że idą za Bogiem, ale nie robili tego, co On mówi, zostali ukarani tak samo jak ci, którzy w ogóle nie chcieli Go znać. „Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania” (1 J 2,3).

Jak przygotować się na koniec świata?

Musimy więc zadać pytanie: „W jaki sposób mogę przygotować się na koniec świata?” Biblia daje nam w tej kwestii kilka wskazówek. Jeżeli zastosujemy się do nich całym sercem, możemy być pewni, że będziemy gotowi na powrót Jezusa.
Nie myśl, że jesteś odporny na zwiedzenia. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus kilkakrotnie ostrzega przed nimi. Gdyby nie istniało realne zagrożenie, nie kładłby na tę kwestię tak wielkiego nacisku. Koniec świata będzie trudnym czasem. W Księdze Daniela 12,1 czytamy: „Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej”. Nie będzie łatwo, ale Biblia daje nam też nadzieję. „Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,13). „Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie” (Ap 3,21). Skąd możemy wiedzieć, że nie zostaliśmy zwiedzeni? „Do objawienia i do świadectwa! [czyli do Pisma Świętego] Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie mam dla nich jutrzenki” (Iz 8,20).

Oddaj całe swoje serce Jezusowi. Nie tylko jakiś jego fragment. Bóg może wybaczyć tylko te grzechy, które Mu wyznasz i porzucisz. Szatanowi najbardziej podoba się, gdy ludzie mówią, że należą do Boga, a nadal żyją tak, jak chcą. Nie powinniśmy odkładać decyzji o oddaniu życia Bogu na później. „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13,33). Bądź gotowy na przyjście Jezusa w każdym momencie. Nie pozwól zaszczepić sobie myślenia typu: to nastąpi nie wcześniej niż za 20 lat czy nawet 3 lata. Tego nikt nie wie, więc bądź gotowy już teraz.

Opowiedz o tym swoim znajomym, gdyż przed przyjściem Jezusa wszyscy będą musieli wybrać, komu chcą służyć. W Ewangelii Mateusza 24,14 czytamy: „A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec”. Przy końcu czasu będą istniały tylko dwie grupy ludzi: Ci, którzy służą Bogu i są gotowi ujrzeć Go przychodzącego na obłokach chwały (Iz 25,9), oraz ci, którzy zostaną zniszczeni blaskiem Jego przyjścia (Ap 6,16-17).

Masz tylko dwie możliwości. Przyjmij zaproszenie Jezusa i żyj dla Niego lub żyj tylko dla siebie – na mecie dowiesz się, że to drugie rozwiązanie nie było warte utraty życia wiecznego. Mówienie o końcu świata to nie jest pustosłowie. Ten czas naprawdę się zbliża i będzie dla ciebie albo ciężki, albo wspaniały. Jaką decyzję podejmiesz?

Koniec świata?