Joel şi Mark erau doi prieteni care aveau convingeri total diferite. Ioel credea în Dumne- zeu ca fiind Regele Atotstăpânitor care a creat tot ce există. Mark era un ateu înrăit care batjocorea religia şi credea că întreaga lume, inclusiv el, au apărut din întâmplare, dintr-o neşansă biologică. „De unde ştii că Dumnezeu există şi că Biblia nu este pur şi simplu o carte de basme?”, provoca ad- eseori Mark la discuţii. „Dumnezeu există pentru că aşa spune Biblia şi poţi avea înceredere în Biblie pentru că ea este Cuvântul lui Dumnezeu.” replica Ioel. Mark chicotea la auzul acestei argumentări il- ogice şi spunea: „Asta e ca şi cum ai spune Eu sunt un bun muncitor pentru că Frank spune asta. Cum putem avea încredere în Frank? Simplu: putem avea încredere în el, pentru că eu garantez credi- bilitatea lui.” Logica circulară prezentată de Joel este defectuoasă şi nu va convinge pe nimeni de existenţa lui Dumnezeu sau de veridicitatea Bib- liei. Sunt încă mulţi oameni care nu au motive să creadă în Biblie. Există dovezi mai clare în favoarea validităţii Bibliei? Oare inteligenţa şi raţionamentul dispar atunci când oamenii devin creştini?

 

Visul

Un mod de a testa credibilitatea Bibliei este să privim la profeţii. Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le pretinde este că, prin Bib- lie, El poate prezice viitorul (Isaia 46:9, 10) NKJV. Analiza consemnărilor istorice în ceea ce priveşte vechiul Babilon în cartea lui Daniel ne va ajuta să răspundem întrebării legate de validitatea Bibliei. Aici găsim un împărat pe nume Nebucandeţar, un conducător despre care se scrie nu numai în Bib- lie, ci şi în alte cronici istorice.1 Într-o noapte, el a avut un vis îngrijorător. Însă când s-a trezit nu îşi mai putea aminti visul, ci numai că senzaţia de chin pe care i-o producea. I-a convocat pe toţi înţelepţii şi le-a poruncit să îi spună visul şi interp- retarea lui. Înţelepţii au rămas consternaţi la auzul acestei cereri. Ei au răspuns: „Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul…” (Daniel 2:10-11) Împăratul s-a înfuriat şi a poruncit ca înţelepţii Babilonului să fie ucişi (Daniel 2:12). Aici apare pe scenă un bărbat evreu numit Daniel. Daniel fusese luat captiv în Babilon pe când era doar un adolescent. Daniel credea în Dumnezeu. Când oficialul curţii împăratului, Arioc, i-a spus lui Daniel despre decret, Daniel a mers la împărat şi a cerut un răgaz de timp pentru a-i spune vi- sul şi interpretarea. Împăratul a fost de acord. Daniel a mers acasă şi i-a cerut lui Dumnezeu

înţelepciune. Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui stăruitoare şi „după aceea i-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopţii.” (Daniel 2:19)

 

Marele chip în istorie

În dimineaţa următoare Daniel a mers la împărat, în camera tronului său şi i-a descoperit vi- sul. Regele văzuse în vis o mare statuie. Aceasta era alcătuită din cinci secţiuni diferite. Capul era din aur curat, pieptul şi braţele erau din argint, burta şi coapsele din bronz, picioarele din fier, iar labele picioarelor erau din fier amestecat cu lut. Apoi o piatră uriaşă a lovit chipul şi l-a spulberat, trans- formându-l în pleavă pe care vântul a împrăştiat-o. (Daniel 2:31-35) Atunci Daniel i-a spus împăratului tălmăcirea visului. Capul de aur reprezenta Babi- lonul. Argintul reprezenta Medo-Persia; bronzul simboliza Grecia. Picioarele de fier repezentau Roma.2 Labele picioarelor din lut amestecat cu fier reprezentau puterea divizată a Romei, parte tare şi parte slabă. Aşa cum lutul nu se poate amesteca cu fierul, tot aşa nici aceste naţiuni nu aveau să cadă de acord şi nu aveau să se unească. Piatra care a izbit chipul reprezintă împărăţia lui Dumnezeu.

“Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată; Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii,şieaînsăşivadăinuiveşnic.”(Daniel2:38-44)

 

Împlinirea visului

Toate aceste preziceri referitoare la regatele reprezentate de metale s-au împlinit cu exacti- tate. Prima împărăţie, Babilonul, a condus lumea în perioada 605-539 Î.Hr. Naţiunea Mezilor şi Perşilor a condus din anul 539 până în anul 331 Î.Hr. Următorul imperiu, Grecia, a dominat din anul 331 până în anul 168 Î.Hr. Puterea de fier a Romei a domnit din anul 168 până în anul 476 d.Hr. Ultimul imperiu, divizat în multe alte impe- rii mai mici, reprezintă puterea împărţită a Ro- mei, naţiunile europene moderne, care încă sunt şi astăzi separate. Biblia a precizat corect toate aceste regate şi timpul în care ele vor apărea!

 

Dovezi mai precise

Scepticii insinuează că prezicerile din Daniel sunt false, cartea lui fiind scrisă mult mai târziu în istorie. Chiar dacă acest lucru ar fi adevărat, faptul că Manuscrisele de la Marea Moartă conţin opt manuscrise din Daniel, cel mai vechi datând încă din 125 D.Hr.3 (care în el însuşi este o copie a unei ediţii mai timpurii), arată că această profeţie a fost scrisă cu sute de ani înainte de divizarea Romei în naţiunile Europei moderne. Această profeţie este doar un exemplu din sutele care pot fi date având în vedere sursa de inspiraţie a Bibliei. Un alt exem- plu concret se poate vedea în profeţia din Daniel

capitolul 9, unde este prezis cu sute de ani înainte2 timpul exact când Isus avea să fie botezat şi când urma să aibă loc moartea Sa. Într-adevăr, după o analiză a dovezilor valide cum sunt cele pe care le avem în profeţiile Biblice, putem conchide că Dumnezeu este demn de crezare şi că putem avea încredere şi în Biblie! Daniel capitolul 2 ne arată cât de adevărate şi de precise sunt aceste preziceri, care ne dau nouă fundamentul unei credinţe inteli- gente. Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumne- zeu şi putem conta pe ea ca ghid, în orice situaţie.

Însă, considerând toate aceste lucruri doar pure informaţii, ele nu vor face decât atât- să informeze. Credinţa singură nu are nicio putere de salvare asupra vieţilor noastre. Trebuie să fim transformaţi de credinţa noastră. Este de o importanţă de care atârnă însăşi veşnicia ca nu numai să credem Biblia, ci să îi şi permitem să ne transforme. Biblia spune că „şi dracii cred…şi se înfioară!” (Iacov 2:19)

Dumnezeu vrea să ne ia vieţile şi să ni le transforme în ceva cu adevărat frumos, dacă Îl lăsăm să o facă. Tu Îi vei permite lucrul acesta?

Intelligent Faith Cover