GLOW Norwegian

Velkommen til GLOWs norske side. Her kan du lese en rekke norske GLOW minihefter. Går du til www.norskbibelinstitutt.no finner du tilbud om gratis bibelkurs og livsstilskurs, og mange elektroniske ressurser.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Litteratur

Screen Shot 2017-01-18 at 10.24.42 PM

8 NØKLER TIL BEDRE HELSE

Å ha god helse er noe mer enn å ikke være syk. God helse er et liv som leves fullt ut – fysisk, mentalt, sosialt og åndelig. Bibelen kaller dette å leve et liv i «over od» (Johannes 10,10), og det er akkurat det Gud ønsker at du skal ha. Han sier: «jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt» (3 Johannes brev 1,2). For at du skal kunne oppleve dette rikere livet, har Gud gitt noen enkle helseråd, trinn mot en bedre helse…

Screen Shot 2017-01-18 at 10.26.13 PM

EN GAVE TIL DEG

Telefonen som alle hadde håpet på kom kl. 2 på natten. «Vi har et hjerte til Benjamin», sa stemmen. Alle hadde håpet de ville ringe, for 12-årige Benjamin (navn endret) hadde stått på venteliste for hjertetransplantasjon i mange dager, og om ikke lenge ville tilstanden hans bli så dårlig at han ikke ville kunne tåle en operasjon. Hvis det skulle skje, ville han bli ernet fra listen, og alt håp ville være ute. Men denne dagen fikk Benjamin og hans familie en utrolig gave – et nytt hjerte, et nytt liv i gave…

Screen Shot 2017-01-18 at 10.28.56 PM

EN VELBEGRUNNET TRO

Joel og Markus var to venner med svært forskjellig tro. Joel trodde på en Gud som var allmektig og som hadde skapt denne verden. Markus var innbitt ateist. Han spottet all religion og trodde at hele verden ble til ved tilfeldigheter. «Hvordan kan du vite at Gud er til og at Bibelen ikke bare er en samling eventyr?» kunne Markus si. «Gud eksisterer fordi Bibelen sier det, og du kan stole på Bibelen fordi den er Guds ord», kunne Joel svare. Så ville Markus le av mangelen …

Screen Shot 2017-01-18 at 10.35.10 PM

HVOR ER GUD NÅR JEG HAR DET VONDT?

En ny dag som begynner som de fleste andre. En familie på fem starter på sin kjøretur gjennom byen. Uhellet skjer plutselig. Metall, plastikk og kropper rives i stykker. Tre er døde og to alvorlig skadet. Han som traff dem, var beruset og kjørte for fort, men har selv bare noen skrammer. Hvorfor? En forferdelig diktator får kontroll over et helt land, og millioner lider og misbrukes under hans vanstyre. Hvorfor? Legen sier: «Jeg har dårlige nyheter», og så forteller han at du har kreft. Hvorfor?

Screen Shot 2017-01-18 at 10.39.04 PM

HVORFOR KIRKE PÅ LØRDAG?

Mange oppfatter min helligholdelse av lørdag som helt i utakt med den kristne tradisjon om å holde søndag. De lurer på hvordan jeg kan bli så forvirret at jeg går i kirken på «feil dag». Så hvorfor er det egentlig at jeg, og mange millioner andre, velger lørdag fremfor søndag som hviledag? Her er tre grunner som kanskje vil overraske deg: Jeg helligholder lørdag fordi det er bibelsk, og det er ikke tilfelle med søndagshelligholdelsen. Gud er glad for tilbedelse hver eneste dag i uken, …

Screen Shot 2017-01-18 at 10.43.11 PM

HÅP ETTER DØDEN

Kanskje du har opplevd å miste en kjær venn eller familiemedlem. Og så har folk kommentert at nå er vedkommende i himmelen og fortsetter å være til stede i vårt liv. Andre avfeier ethvert liv etter døden og mener at når vi dør, er det slutt for alltid. Hvor blir det av oss når vi dør? Svever de sanne kristne rett opp til himmelen mens fortapte syndere gjør et dypdykk ned i helvete? Finnes det en mellomting som kalles skjærsilden? Kommer vi over i en åndeverden og svever omkring på den andre siden?

Screen Shot 2017-01-18 at 10.49.42 PM

LØFTE OM FRED

Du trenger fred – tilgivelse, kjærlighet og fred i sinnet. Det kan ikke kjøpes for penger, og verken intelligens eller visdom kan gi deg det. Du kan ikke oppnå det ved egne anstrengelser. Men Gud tilbyr deg det som en gave, uten penger eller betaling (Jesaja 55,1). Gaven er din hvis du bare rekker ut hånden og tar imot. Gud sier: «Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull» (Jesaja 1,18)…

Screen Shot 2017-01-18 at 10.50.56 PM

MYTER OM HELVETE

For de fleste mennesker er helvete bare et skjellsord som du sier eller hører i rushtrafikken eller i en opphetet scene i en Hollywood-film. For andre vekker ordet helvete til live barndoms forestillinger om et evig grillkammer for mennesker, et de hørte om på søndagsskolen eller fra en ivrig forkynner. Uansett føler mange at det beste ville være om det ikke eksisterer et helvete i det hele tatt. I et forsøk på å unngå tanken om et helvete går mange videre og velger å avfeie Guds eksistens fullstendig.

Screen Shot 2017-09-05 at 8.47.51 AM

REFORMASJONEN ER IKKE OVER

31. oktober 1517, altså for 500 år siden, skjedde det noe som endret historiens gang. Augustiner-munken Martin Luther spikret sine berømte 95 teser opp på døren til slottskirken i Wittenberg i Tyskland. Den romersk-katolske kirke lærte at ved å gi pengegaver til kirken, kunne “lutringen”, altså renselsen i skjærsilden, forkortes for en person som betalte for seg selv eller en avdød. Skikken med å gi gaver, utviklet seg i senmiddelalderen til misbruk…