Už ste si pravdepodobne všimli, že naša planéta akoby v týchto dňoch praskala vo švíkoch. Takmer každý týždeň počujeme čerstvé správy o ďalšom zemetrasení, požiari, záplave alebo tornáde, ktoré zmietajú tisíce alebo desaťtisíce, ba možno až státisíce ľudí do chladného zovretia smrti – do večnosti. Je to srdcervúce. „Medzinárodné nepokoje vzrastajú každým dňom,“ posťažovala sa Tina Brown, šéfredaktorka časopisu Newsweek. „Vari sa svet zbláznil?“ pýta sa.1

Skutočnú pravdu nemôžeme zistiť len pozeraním spravodajských relácií. Verte alebo nie, je len jediný zdroj, na ktorý sa môžeme obrátiť, aby sme získali najaktuálnejšie a na 100% spoľahlivé informácie o tom, prečo sa tieto strašné katastrofy každodenne dejú po celom svete. Je ním staroveká kniha, ktorej tajomné proroctvá presne popisujú našu generáciu.

Je to posledná kniha Biblie: kniha Zjavenie Jána. Pozorne si všimnite, ako táto kniha priamo opisuje to, čo bude predchádzať druhému príchodu Ježiša Krista – ako nebeskí anjeli zadržiavajú globálne spustošenie: „Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch anjelov, ktorým bolo dané škodiť zemi a moru: Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým nezapečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách.“ (Zj 1,1-3).

„Štyri vetry zeme“ znamenajú celosvetový konflikt, vojnu a hlavne prírodné katastrofy; „štyria anjeli“ zadržiavajúci tieto vetry predstavujú dobrotivé úsilie milujúceho Stvoriteľa, ktorý dokonca aj teraz bráni, aby sa takéto hrôzy prejavili v plnej sile. Ale ako sa blížime k „veľkému dňu“ všemohúceho Boha (pozri Zj 6,17), táto nebeská stráž začína postupne uvoľňovať pevné ochranné zovretie síl zla a deštrukcie – často vedených satanom. Toto je skutočný dôvod, prečo denne vzrastá počet a intenzita smrteľných katastrof.

Jedna hĺbavá kresťanská spisovateľka to komentuje takto: „Zadržiavajúci Boží Duch sa už teraz postupne vzďaľuje zo sveta. Hurikány, búrky, víchrice, požiare a povodne, katastrofy na mori a pevninách nasledujú jedna za druhou v krátkom slede. Veda na to všetko hľadá vysvetlenia. Silnejúce znamenia okolo nás, oznamujúce skorý príchod Božieho Syna, sú prisudzované všetkému možnému, len nie skutočnému dôvodu. Ľudia teraz nevidia strážnych anjelov, ktorí držia štyri vetry, aby neviali dovtedy, kým Boží služobníci nebudú zapečatení; ale keď Boh prikáže anjelom, aby vetry pustili, nastane taká scéna nepokojov, akú nedokáže popísať žiadne pero.“2

Toto perfektne vysvetľuje fakty. Vyštudovaní univerzitní vedci môžu ponúkať iné vysvetlenia, ale pravdou je, že narastajúce „katastrofy na mori a zemi“ naznačujú, že „zadržiavajúci Boží Duch je práve teraz odvolávaný zo zeme.“ Ale prečo? Čo ľudstvo robí, že Tvorca neba a zeme odníma svoju ochranu od tých, ktorých stvoril, ktorých miluje a túži zachrániť? Odpoveď je prekvapivá, ale jednoduchá. Na každom kontinente, v každom smogom zamorenom meste a na každom tropickom ostrove v šírom modrom mori drvivá väčšina obyvateľov Zeme práve teraz otvorene, bezohľadne a opakovane – bez strachu z večných následkov – porušuje Desať prikázaní, ktoré podľa biblického záznamu boli pôvodne „napísané Božím prstom“ (2 Moj 31,18) na dve kamenné tabule. „Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho“, napísal Pavol v liste Efežanom 4,30. Napriek tomu dnešné bezbožné, bezstarostné a zábavu milujúce masy robia práve toto. Robia to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To je skutočný dôvod, prečo Boh sťahuje svoju ochrannú ruku.

Uvádzame desať Božích prikázaní v skratke:

1. Daj Boha na prvé miesto.
2. Neuctievaj modly.
3. Maj v úcte Božie meno.
4. Pamätaj na deň sobotný, aby si ho svätil.
5. Cti svojich rodičov.
6. Nezabíjaj.
7. Nedopusť sa cudzoložstva.
8. Nekradni.
9. Neklam.
10. Netúž po tom, čo nie je tvoje.
(2 Moj 20,3-17)

Podľa Božej knihy je nedodržiavanie Desiatich prikázaní hriechom. „Hriech je prestúpením zákona“ (1 Ján 3,4), potvrdzuje Ján. A predsa „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Ján 3,16), aby vytrpel celú vinu za tento porušený zákon na ukrutnom kríži namiesto nás. To, že „Kristus zomrel za naše hriechy“ (1 Kor 15,3), je nebeskou dobrou správou. Ak sme ochotní oľutovať, vyznať a mať vieru v Ježiša ako nášho Vykupiteľa, „On je verný a spravodlivý a odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti“ (1 Ján 1,9). Tí, ktorí to robia teraz v čase konca – a takto prejavujú svoju vernosť každému z desiatich prikázaní, dostanú „pečať živého Boha“ na svoje čelá (Zj 7,2-3). Tí budú dokonale ochránení, aj keď budú „štyri vetry“ úplne uvoľnené a „diabol – satan“ (Zj 12,9) prevezme úplnú kontrolu.

Hoci sú masívne zemetrasenia, zabíjajúce tsunami, nezadržateľné požiare, zaplavujúce povodne a hrôzostrašné tornáda kruté a devastujúce, Boh predsa má dôvod, aby dovolil týmto nočným morám ničiť jeho svet. V podstate, Boh sa naliehavo snaží získať našu pozornosť. „Čiňte pokánie!“ znie jeho naliehavá prosba uprostred búrky. No len málo ľudí ju počuje. Starostlivé štúdium knihy Zjavenie Jána tiež naznačuje, že úprimní, ale zvedení náboženskí vodcovia budú nakoniec tieto udalosti vysvetľovať nesprávne a budú tvrdiť, že „Boh priamo trestá ľudí za to, že odmietajú svätiť nedeľu“. Ak budete niekedy počuť takúto interpretáciu aktuálnych udalostí, nenechajte sa tým zmiasť. Prečítajte si 2.Mojžišovu 20,8-11 a Zjavenie Jána 14,12. Biblia odhaľuje pravdu.

V sobotu večer, 8. októbra 1871 slávny evanjelista D. L. Moody kázal v Chicagu pred obrovským davom o dôležitosti toho, aby sa hriešnici odovzdali Ježišovi Kristovi. „Vyzvi k rozhodnutiu teraz!“ popisuje kazateľ naliehavé pôsobenie Ducha Svätého. Ale Moody váhal. Namiesto toho povedal svojim očareným poslucháčom, že výzvu k rozhodnutiu urobí nasledujúci týždeň. Tento dav sa však už viac nevrátil. Počas záverečnej piesne hlasné sirény požiarnych áut oznamovali vypuknutie veľkého chicagského požiaru. Horelo dva dni a zahynuli stovky ľudí. Och, ako si len Moody neskôr vyčítal, že neurobil túto výzvu!

Drahý čitateľ, smrteľné katastrofy sa môžu objaviť kedykoľvek. Zajtra môžeme byť mŕtvi. Teraz uprostred žiaľu a pri stratách na životoch Boh tiež veľmi trpí, tak ako trpel, keď jeho jediný Syn zomieral na kríži. Na naše povzbudenie, jeho Slovo sľubuje, že raz – keď odporný zápach hriechu navždy zmizne – nebude už „smrti, ani zármutku, ani náreku, ani bolesti už nebude, lebo prvotné veci pominuli“ (Zj 21,4). Pred všetkým ostatným si daj záležať, aby ti neušlo nebo. Rozhodni sa pre Ježiša dnes!
1. Newsweek, editoriál 28. marec, 2011
2. Svedectvá pre cirkev, Ellen G. White, 6. diel, str. 408. Pacific Press Publishing Association; Mountain View, CA (1941).

Cover-FLOOD-Front_Slovak-260x390