8 NØKLER TIL BEDRE HELSE

Å ha god helse er noe mer enn å ikke være syk. God helse er et liv som leves fullt ut – fysisk, mentalt, sosialt og åndelig. Bibelen kaller dette å leve et liv i «overflod» (Johannes 10,10), og det er akkurat det Gud ønsker at du skal ha. Han sier: «jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt» (3 Johannes brev 1,2).

For at du skal kunne oppleve dette rikere livet, har Gud gitt noen enkle helseråd, trinn mot en bedre helse. Du kan ikke kontrollere alt som kan føre til sykdom og uhell, men du kan ta valg som kan redusere risikoen og bygge en bedre helse. Her er åtte nøkler til en bedre helse som du kan ta i bruk med en gang.

 

Nøkkel 1: Ernæring

Maten du spiser påvirker hvordan du har det og i hvilken grad du kan glede deg over livet. Så det er viktig å velge god og næringsrik mat. Den opprinnelige kosten som Gud gav menneskene bestod av frukt, grønnsaker, korn og nøtter (1 Mosebok 1,29). Det interessante er at animal­ske produkter, som har høyt kolesterolinnhold, ikke var med i det opprinnelige kostholdet. Dersom den vestlige verden hadde gått over til vegetabilsk kost, ville mange dødelige sykdommer, som for eksempel åreforkalkning, bli sterkt redusert. Flere forskningsresultater viser at det opprinnelige, plantebaserte kostholdet som Gud ga oss, er det beste for helsen.

 

Nøkkel 2: Mosjon

Kroppen din er laget for å være i bevegelse. Er du i god fysisk form, kan du gjøre alt det du må gjøre hver dag, og likevel ha krefter til overs til familien og fritidsaktiviteter.

En enkel, daglig treningsrutine vil hjelpe deg til å komme i god, fysisk form. Å gå mer er en god begynnelse. Begynn forsiktig å trene mer, og så kan du øke både tiden og intensiteten etter hvert. Det kan være skadelig å ta for hardt i for fort. Tren til du puster dypt, men ikke til du mister pusten. Tretti minutter daglig er et flott mål, men kortere økter, eller trening tre til fem ganger i uken, vil gjøre stor nytte.

Har du ikke tid til å trene? I dag er folks fritid ofte fylt med passiv underholdning, slikt som TV, videospill eller internett. Slår man av data­ maskinen, TV­en eller videospillet og i stedet bruker noe av den tiden til sunn trening, vil det alltid gi en helsegevinst. Trening har mange for­deler, som vektreduksjon, stresskontroll, styrket immunforsvar og redusert sykdomsrisiko. Tre­ning kan legge år til ditt liv, men enda viktigere er det at det gir nytt liv til dine år.

 

Nøkkel 3: Vann

Vann er livsviktig! Mange mennesker lar tørsten avgjøre hvor mye vann de skal drikke, men tørst er kroppens første tegn på uttørring. Vi mister alle vann hver dag gjennom urin, avføring, svette og fordampning fra lungene. Voksne trenger derfor å drikke seks til åtte glass vann hver dag, og enda mer hvis været er varmt eller hvis de er i fysisk aktivitet. Vann er viktig for nyrefunksjonen, det regulerer kroppstemperaturen og vedlikeholder kroppsvæskene. Så bare drikk! Vann er bra for deg, og det er helt uten kalorier. Husk at kaffe, mineralvann og alkohol ikke kan erstatte vann, men nedbryter helsen. Studier viser at kaffe faktisk berøver kroppen din for mer væske enn den tilfører.

 

Nøkkel 4: Solskinn

Kanskje du ikke tenker på solskinn som noe som påvirker helsen. Men har du lagt merke til hvor mye lettere du blir motløs og deprimert om vinteren, når dagene er korte og det er mindre sol?

Sollys hjelper også kroppen din å produsere D-vitamin. Dette viktige næringsstoffet er med til å kontrollere kroppens hormoner og cellevekst, og det hjelper kroppen med å absorbere og nyttiggjøre seg av kalsium, som er viktig for å få sterk benbygning og tenner. Det bidrar også til å utvikle et sunt immun- og nervesystem.

For mye sollys kan allikevel være skadelig, for det kan gi hudkreft. Så unngå å være for lenge i sola, og bruk hatt og solkrem.

 

Nøkkel 5: Måtehold

En balansert livsstil er en sunn livsstil. En slik livsstil betyr ikke «alt med måte». Det betyr at man bevisst inkluderer alle de gode tingene og vanene som fremmer god helse mens man unngår de dårlige tingene og vanene som ødelegger helsen. Balanse dreier seg om en livsstil som øker livskvaliteten. For eksempel kommer magen i ulage når man overspiser, og det fører til overvekt. Spiser man for lite, kan det føre til feilernæring eller avmagring. Overarbeid fører til utmattelse og skader. Lediggang fører til latskap og muskelsvekkelse. Moderasjon og balanse er nøkkelbegreper når det gjelder å leve et sunt, lykkelig liv.

 

Nøkkel 6: Luft

Luft er livsviktig – vi kan faktisk bare leve noen få minutter uten å puste. Men kvaliteten på luften vi puster inn, er også viktig. Luftforurensning kan gi sykdom og død dersom giftstoffene konsentreres over lengre tid. De som er mest utsatt, er de yngste, de eldste og de som lider av hjertesvikt med blodopphopning i årene eller har kronisk lungesykdom.

Kanskje den aller verste luftforurensningen kommer fra røyking. De skadelige konsekvens­ene av røyking er så godt dokumentert at det ikke lenger er noen tvil om at røyking dreper. For å bevare en god helse bør du passe på å puste inn godt med ren og frisk luft.

 

Nøkkel 7: Hvile

Forskning viser stadig at voksne mennesker trenger åtte timer med god søvn per natt for å fungere godt. Vi kan prøve å innbille oss selv at vi kan klare oss med mindre, men søvnmangel er et alvorlig problem i dagens hektiske samfunn.

I tillegg til å få nok søvn må du sørge for rekreasjon i dagliglivet. Det virker oppkvikkende, og du blir bedre rustet til å takle stress hvis du tilbringer en dag i naturen og går en tur i fjellet eller langs stranden. Gud forstod vårt behov for hvile og avkobling da han gav oss en ukentlig hvi­ledag, sabbaten (se 2 Mosebok 20,8­11).

 

Nøkkel 8: Tillit til Gud

Helsens åndelige dimensjon er kanskje enda viktigere for ditt samlede velvære enn de fysiske faktorene. Stress, bekymringer og skyldfølelse tærer på kreftene og kan føre til sykdom. Når du setter din lit til Gud, din skaper, får livet mening, og du kan overvinne de negative følgene av slikt som stress, bekymringer og skyldfølelse.

Du kan styrke din tro på Gud ved å lese daglig i hans ord, Bibelen (Romerne 10,17). For enkelt å lære mer om Gud og Bibelen, se gratistilbudene på www.norskbibelinstitutt.no. Gud sier: «Men de som venter på Herren, får ny kraft, … de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette» (Jesaja 40,31). Tillit til Gud er viktig for helsen.

 

Konklusjon

Disse åtte nøklene til en bedre helse virker kan­skje enkle, men de virker! Begynn å praktisere dem i dag og merk forskjellen!

Screen Shot 2017-01-18 at 10.24.42 PM